Dùng hàm Rept để lập tiến độ thi công trên excel

Hàm REPT (lặp lại), gồm 2 đối số : Đối số thứ nhất là một chuỗi Text, và đối số thứ hai là số lần lập lại.

=REPT("text",n)


Ví dụ : =REPT("*",20) sẽ cho kết quả là có 20 dấu ********************
Tương tự, REPT("_",20) sẽ cho bạn một đường gạch liền nét dài 20 lần _
. }3 m0 n  w. r7 v: Q& Y- y& a% y
Ta có thể kết hợp hàm này cùng các Font Wingdings để trang trí cho bảng tính của chúng ta, vẽ các biểu đồ, đồ thị bằng cách cho chuỗi ký tự của chúng ta là những ô vuông nhỏ, kết hợp cùng các hàm khác nữa. Bạn thử dùng xem, cũng khá nhiều điều thú vị đấy
. r9 i" B8 o1 M" l' Y* n


Tải file tham khảo tại đây
 v4 [: F6 g+ P5 y. g# s
$ f; {9 I) X! D: c# }- _


Dùng hàm Rept để lập tiến độ thi công trên excel Dùng hàm Rept để lập tiến độ thi công trên excel Reviewed by Tú Trần on tháng 1 07, 2019 Rating: 5
Đăng nhận xét
Được tạo bởi Blogger.