Hướng dẫn tạo sitemap cho blogspot


Bước 1: Truy cập vào trang để tạo sitemap http://ctrlq.org/blogger/. Dán đường dẫn của Blogspot vào và click Genergate Sitemap
Bước 2: Khai báo sitemap qua file Robot.txt
Truy cấp vào quản trị > Cài đặt > Tùy chọn tìm kiếm >Robots.txt tùy chỉnh và dán vào như hình bên dưới
tạo sitemap cho blogspot 
Bước 3: Truy cập vào Webmaster Tool của Blog của các bạn
Bước 4: Vào Thu thập dữ liệu > Sơ đồ trang web > Thêm sơ đồ trang web
Bước 5: Dán đoạn mã sau vào cửa sổ popup. Trong đó 500 chính là số kết quả tối đa được google thu thập dữ liệu
atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500
Như vậy là site map cho Blogspot đã được tạo thành công
Hướng dẫn tạo sitemap cho blogspot Hướng dẫn tạo sitemap cho blogspot Reviewed by Tú Trần on tháng 11 26, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.